Jechowicz Apolinary

Imię Apolinary
Nazwisko Jechowicz
Data urodzenia 10.02.1923
Miejsce urodzenia Kazuń Polski
Miejsce zamieszkania Kazuń Polski
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.1943
Data zwolnienia z Fortu III 26.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III naruszenie umowy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III 26.11.1943 przeniesiony do więzienia w Lotzen (Giżycko)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 26.08.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock