Wasilewska Helena

Imię Helena
Nazwisko Wasilewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Miękoszyn (gmina Nasielsk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 28.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III po 11 tygodniach pobytu
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthasuen
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowana pod zarzutem przynależności do partii komunistycznej
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowana z domu w Miękoszynie
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk"), s. 0071
Uwagi dodatkowe