Szpiańkowski Marceli

Imię Marceli
Nazwisko Szpiańkowski
Data urodzenia 24.09.1922
Miejsce urodzenia Dębe
Miejsce zamieszkania Legionowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód ślusarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 02.06.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Napis wyryty przez więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie
  2. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
Napis wyryty przez więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis wyryty przez więźnia na ścianie w budynku koszar w Forcie