Jadow Celina

Imię Celina
Nazwisko Jadow
Data urodzenia 10.12.1924
Miejsce urodzenia Lachy
Miejsce zamieszkania brak stałego adresu
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny panna
Wyznanie mojżeszowe
Narodowość żydowska
Zawód pracownik sezonowy
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III naruszenie umowy w obozie pracy w Makowie Mazowieckim (AEL Mackeim)
Skąd przywieziony do Fortu III Rzewnie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 21.12.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str..2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str..2