Szyperski Ludwik

Imię Ludwik
Nazwisko Szyperski
Data urodzenia 25.08.1916
Miejsce urodzenia Wyszogród
Miejsce zamieszkania Sobanice
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód robotnik rolny
Pseudonim Lotek
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. Gwardia Ludowa -
 2. PPS, ZZRR, RRRCh, PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 138., 139., 374.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-420
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie
 7. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 669
 8. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 183
 9. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
 10. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 11. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 12. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 13. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
 14. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (7) podaję datę urodzenia 25.07.1916r.
 2. Źródło (7) podaję datę aresztowania 07.1943r.
 3. Źródło (11) najprawdopodobniej podaje wadliwe imię Lucjan; w dalszej części podaje imię Ludwik.
 4. Źródło (11) podaje, że został skazany na karę śmierci za udział w kwietniu i maju 1943 r. w 6 napadach zbrojnych pod przywództwem Franciszka Lewandowskiego.
 5. Źródło (13) podaje miejsce zamieszkania Kobylanki