Szewczykiewicz Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Szewczykiewicz
Data urodzenia 20.08.1900
Miejsce urodzenia Lelice
Miejsce zamieszkania Lelice
Imię ojca Józef
Imię matki Pelagia
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku (gdzie przebywał ok. 3 miesiące)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. KP PPR - sekretarz w pow. płockim w latach 1942–1943
 2. GL, ZMW RP, SL, KPP, RRRCh, PPR -
Miejsce pochówku kwatera wojenna na cmentarzu w Pomiechowie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2. http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 3. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 4. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 138., 139., 374.
 5. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_w_Pomiechowie
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 7. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 8. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 669
 9. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 183
 10. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 11. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 12. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 13. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (8) podaję datę aresztowania 10.05.1943r.
 2. Źródło (10) podaje, że przed aresztowaniem był Wójtem Gminy Lelice.
Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Zygmunt Szewczykiewicz

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Zygmunta Szewczykiewicza.