Wiśniewski

Imię
Nazwisko Wiśniewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci po 10.07.1944 *
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Akta IPN w Warszawie, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0560-0561
  2. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof")
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (1) podaje, że został rozstrzelany w nocy, w masowej egzekucji ok. 100 osób w Forcie III Pomiechówek (daty nie podano)
  2. Źródło (1) podaje, że wraz z nim zostali zamordowani: Czesław Lubiatowski, Wieronowicz (imienia nie podano), Podlecki (imienia nie podano)
  3. * 10.07.1944 to data osadzenia w Forcie Czesława Lubiatowskiego
  4. W Bazie Więźniów jest kilku Wiśniewskich; być może chodzi o jednego z nich
  5. Źródło (2) podaje również Czesława Lubiatowskiego, stąd możliwe, że chodzi o Wacława Wiśniewskiego, ur. 17.06.1900, więźnia Fortu
Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"

Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wspólna mogiła poświęcona "pomordowanym ofiarom barbarzyństwa hitlerowskiego w dniu 16.01.1945 w Płońsku oraz prochy z obozów Pomiechówek i Stutthof"