Syski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Syski
Data urodzenia 01.02.1904
Miejsce urodzenia Łomża
Miejsce zamieszkania Łomża
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód były adwokat, następnie sędzia i prokurator płocki
Pseudonim Brzoza
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 04.03.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN
Źródła danych
  1. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
  2. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, str. 36
  3. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje, że był właścielem dworku, w którym najprawdopodobniej odbywały się zebrania członków organizacji podziemnych.
Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)