Marchoł Honorata

Imię Honorata
Nazwisko Marchoł
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nacpolsk Nowy
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Majdanek
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 186
  2. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  3. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r., s. 27
  4. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana w nocy z 23 na 24 lipca 1943 (szukano jej męża Władysława Marchoła ówczesnego dowódcę GL Okręgu Płockiego)
  2. Z KL Majdanek wywieziona do: KL Ravensbruck, Buchenwald, Lipsk. Przeżyła wojnę i w 1945 wróciła w rodzinne strony
  3. Źródło (4) podaje, że po wojnie miała nazwisko Mazur (najprawdopodobniej wyszła drugi raz za mąż)