Malanowski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Malanowski
Data urodzenia 02.08.1914
Miejsce urodzenia Moczary
Miejsce zamieszkania Sikórz
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 653
  2. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  3. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany prawdopodobnie w lipcu 1943r.
  2. Źródło (2) podaje datę urodzenia 02.08.1911.
  3. Źródło (2) podaje, został aresztowany 03.09.1943