Kucharski Zbyszko

Imię Zbyszko
Nazwisko Kucharski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Działdowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Karaś
Data osadzenia w Forcie III luty 1941
Data zwolnienia z Fortu III kwiecień 1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III obóz w Działdowie
Dokąd wywieziony z Fortu III uciekł z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ - AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Forcie III w Pomiechówku w dniu 08.11.1992
  2. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Działdowo to miejsce zamieszkania według wypowiedzi Zbyszko Kucharskiego z dnia 08.11.1992
  2. Przed wojną pełnił ochotniczą służbę wojskową w 4PSK, gdzie został przydzielony do rusznikarni. W 1940r. utworzył wraz z kolegami pułkowymi tajną rusznikarnię, wchodząc do lokalnej organizacji konspiracyjnej o nazwie "Legion Wyzwolenia Młodych"
  3. Po ucieczce z Pomiechówka powrócił do Płocka, gdzie ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem i nadal działał w AK do czasu ponownej próby aresztowania go w 1943 r. Wtedy wyjechał do Warszawy i wziął udział w Powstaniu.