Stańczak Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Stańczak
Data urodzenia 28.09.1898
Miejsce urodzenia Gulczewo
Miejsce zamieszkania Gulczewo
Imię ojca Walenty
Imię matki Franciszka
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Słabin
Data osadzenia w Forcie III 11.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III z domu w Gulczewie
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 18.04.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Informacje od Pana Grzegorza Chabowskiego
  2. www.inwentarz.ipn.gov.pl (AIPN GK 629/2751)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AIPN GK 131/11)
  4. J. R. Kalinowski, G. Chabowski, Gulczewo w subregionie płockim. Historia - ludzie - religia, Stowarzyszenie Autorów Polskich-Oddział Płocki, Płock 2020, s. 107
  5. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Informacja o pobycie w Forcie pochodzą od pana Grzegorza Chabowskiego
  2. Metryka podaje datę urodzenia 07.10.1898 r. podczas gdy dokumentacja KL Mauthausen podaje najprawdopodobniej błędną datę 28.09.1898 r.
  3. Nazwisko panieńskie matki Lewandowska.
Kopia (metryka) Wacława Stańczaka, oryginalny rosyjskojęzyczny wpis do księgi metrykalnej w parafii Gulczewo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Data urodzenia

Kopia (metryka) Wacława Stańczaka, oryginalny rosyjskojęzyczny wpis do księgi metrykalnej w parafii Gulczewo

Tłumaczenie metryki Wacława Stańczaka, oryginalnego rosyjskojęzycznego wpisu do księgi metrykalnej w parafii Gulczewo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Data urodzenia

Tłumaczenie metryki Wacława Stańczaka, oryginalnego rosyjskojęzycznego wpisu do księgi metrykalnej w parafii Gulczewo

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Dokąd przewieziony

Dokumentacja KL Mauthausen