Siedlich Szczepan

Imię Szczepan
Nazwisko Siedlich
Data urodzenia 13.12.1917
Miejsce urodzenia Staroźreby
Miejsce zamieszkania Staroźreby (niem. Markthausen), pow. płocki
Imię ojca Józef
Imię matki Marianna
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do PPR i GL
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZMW RP, KPP, KZMP, RRRCh, PPR, GL -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 138, 139, 374.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-411
 5. "Konspiracyjny ruch ludowy na mazowszu 1939-1945", K.Przybysz, Wwa 1977, s.407
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 7. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 8.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0896-0897
 9. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 665
 10. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 11. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 12. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 13. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r., s. 21, 22, 28
 14. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 15. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 16. straty.pl
 17. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (5) podaje imię Stefan.
 2. Źródło (7,9) podaje datę urodzenia 15.12.1917
 3. Źródło (8) podaje datę aresztowania 07.1942 oraz przyczynę śmierci w Forcie III Pomiechówek - rozstrzelanie.
 4. Źródło (3,8) podaje, że został aresztowany z braćmmi: Szczepanem i Henrykiem z żoną Marianną.
 5. Źródło (9) podaję datę aresztowania 24.07.1943 r. we własnej zagrodzie w Staroźrebach.
 6. Źródło (13) podaje, że został aresztowany w nocy z 23 na 24.07.1943 r.
 7. Należał do oddziału partyzanckiego kierowanego przez dowódcę - Franciszka Lewandowskiego (więźnia Fortu). Od kwietnia do maja 1943 oddział Lewandowskiego przeprowadził 6 akcji zbrojnych przeciwko okupantowi na pograniczu powiatów płockiego i płońskiego (Źródło 14).
 8. Wyrokiem niem. sądu doraźnego z 13.12.1943 r. został skazany na śmierć wraz z bratem Wawrzyńcem i tego samego dnia powieszony w Forcie podczas zbiorowej egzekucji
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Siedlich Szczepan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Siedlich Szczepan