Siedlich Szczepan

Imię Szczepan
Nazwisko Siedlich
Data urodzenia 13.12.1917
Miejsce urodzenia Staroźreby
Miejsce zamieszkania Staroźreby
Imię ojca Józef
Imię matki Marianna
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do PPR i GL
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. ZMW RP, KPP, KZMP, RRRCh, PPR, GL -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 138, 139, 374.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-411
 5. "Konspiracyjny ruch ludowy na mazowszu 1939-1945", K.Przybysz, Wwa 1977, s.407
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 7. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 8.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0896-0897
 9. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 665
 10. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 11. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 12. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (5) podaje imię Stefan.
 2. Źródło (7,9) podaje datę urodzenia 15.12.1917
 3. Źródło (8) podaje datę aresztowania 07.1942 oraz przyczynę śmierci w Forcie III Pomiechówek - rozstrzelanie.
 4. Źródło (3,8) podaje, że został aresztowany z braćmmi: Szczepanem i Henrykiem z żoną Marianną.
 5. Źródło (9) podaję datę aresztowania 24.07.1943 r. we własnej zagrodzie w Staroźrebach.
Siedlich Szczepan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Siedlich Szczepan