Ordakowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Ordakowski
Data urodzenia 13.06.1896
Miejsce urodzenia Ujazdowek
Miejsce zamieszkania Niechodzin/Ciechanów
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik zatrudniony w ogrodnictwie (w oryg. Gartenarbeiter)
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.06.1944 *
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany jako zakładnik w sprawie zabójstwa Podlicha
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
  2. straty.pl
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 29.06.1944 r. w charakterze zakładnika w sprawie o zabójstwo VD Podlicha
  2. Według informacji na karcie w kartotece miał zostać skierowany do Kl Stutthof, według inf. z bazy straty.pl do obozu przybył 18.09.1944 r. i otrzymał nr 87630
  3. *Nie jest pewne czy przebywał w forcie, data przekazania do obozu wskazuje, że nie mógł tam trafić bezpośrednio z fortu, więc albo w ogóle nie był w forcie, albo są błędne informacje z Muzeum Stutthof, a jeśli to nie on był w obozie, to być może zginął 30.07.44
  4. *Na podstawie dostępnych dokumentów nie można potwierdzić ani wykluczyć osadzenia w forcie
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia