Siedlich Marianna

Imię Marianna
Nazwisko Siedlich
Data urodzenia 06.01.1910
Miejsce urodzenia Razanów/Radzanowo
Miejsce zamieszkania Staroźreby, pow. płocki
Imię ojca Adam
Imię matki Paulina
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolniczka (właścicielka gospodartwa)
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III ukrywanie członków organizacji bojowej
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III obóz Ravensbruck (skierowana 8.03.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0896-0897
 3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 183
 4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 5. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 138
 6. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 7. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r., s. 21, 22
 8. IPN sygn. akt GK 629/5723
 9. straty.pl
 10. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (2) podaje, że została aresztowana 07.1942 wraz z mężem Henrykiem oraz jego braćmi Szczepanem i Wawrzyńcem
 2. Postawiono jej zarzut, iż wiedziała o działalności PPR i GL, o przynależności do PPR jej męża i jego braci. Ich posesja służyła za schronienie, dlatego postawiono tam bunkier. Stale zaopatrywała działaczy komunist.
 3. Nazwisko rodowe: Szymańska
 4. Źródło (6) podaje też datę urodzenia 06.01.1908 r.
 5. Źródło (7) podaje, że została aresztowana w nocy z 23 na 24.07.1943 r.
 6. W KL Ravensbruck oznaczona nr obozowym 30368
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik II do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik II do wyroku z dnia 13.12.1943 r.