Ileina Fenia

Imię Fenia
Nazwisko Ileina
Data urodzenia 24.06.1902
Miejsce urodzenia Kolmaki (ZSRR)
Miejsce zamieszkania Luki (Łuki) Witebsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny panna
Wyznanie prawosławne
Narodowość
Zawód akuszerka/położna
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1944
Data zwolnienia z Fortu III 02.1944
Data śmierci 21.12.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Ravensbruck
Przyczyna osadzenia w Forcie III nielegalne przekroczenie granicy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Ravensbruck (nr więźnia 42975)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta IPN sygn.akt IPN 629/1353
  2. Elektroniczna baza danych Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
Lista transportu kobiet, Ileina Fenia pod nr 29 - KL Ravensbruck

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista transportu kobiet, Ileina Fenia pod nr 29 - KL Ravensbruck

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock