Hoffman Natalia

Imię Natalia
Nazwisko Hoffman
Data urodzenia 17.02.1913
Miejsce urodzenia Dombrowa/Dąbrowa
Miejsce zamieszkania Wiśniewo, gm. Jabłonna
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.1944
Data zwolnienia z Fortu III 17.03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III nielegalne przekroczenie granicy, przemyt
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniona
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 29.01.1944 r.
  2. 17.03.1944 zwolniona z powodu szakrlatyny - ryzyko epidemi w więzieniu
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2