Siedlich Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Siedlich
Data urodzenia 02.08.1900
Miejsce urodzenia Staroźreby (niem. Markthausen)
Miejsce zamieszkania Staroźreby koło Płocka
Imię ojca Józef
Imię matki Marianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 24.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 23.07.1988
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III ukrywanie członków organizacji bojowej
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (skierowany 1.03.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 78
 2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0896-0897
 3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 183
 4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 5. www.straty.pl (odwołanie do Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)
 6. www.straty.pl (dane zebrane w ramach konkursu dla szkół NKS-0186)
 7. www.straty.pl (odwołanie do: Akta Instytutu Pamięci Narodowej, sygn. GK 131/10)
 8. Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko - Sierpeckim, I. Nowak i J. Nowak, Płock 1992 r., str. 91
 9. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 10. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r., s. 21, 22
 11. IPN sygn. akt GK 629/5722
 12. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 13. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (2) podaje, że został aresztowany 07.1942 wraz z żoną Marianną oraz braćmi: Szczepanem i Wawrzyńcem
 2. Źródło (7) podaje datę urodzenia 01.01.1900, być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku
 3. Źródło (8) podaje datę urodzenia 01.01.1900 r.
 4. Źródło (10) podaje, że został aresztowany w nocy z 23 na 24.07.1943 r.
 5. Henrykowi Siedlichowi zarzucono, iż posiadał wiedzę o działalności PPR i GL, o tym, że bracia na jego posesji dawali schronienie funkcjonariuszom komunistycznym i trzymali broń. Znajdował się tam bunkier służący jako schronienie
 6. W KL Mauthausen oznaczony nr obozowym 54356
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść wyroku z 13.12.1943 r.

Lista przekazanych gestapo, załącznik II do wyroku z dnia 13.12.1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista przekazanych gestapo, załącznik II do wyroku z dnia 13.12.1943 r.