Herkowicz Icek

Imię Icek
Nazwisko Herkowicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie judaizm
Narodowość Żyd
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońsk
Uwagi dodatkowe