Siebierski Jan

Imię Jan
Nazwisko Siebierski
Data urodzenia 28.12.1911
Miejsce urodzenia Stawinoga pow. pułtuski
Miejsce zamieszkania Serock
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim Antoni
Data osadzenia w Forcie III 04.12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 04.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji "PPR"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 18.04.1944 r. w KL Mauthausen (nr 63906)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 80
  2. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 88
  3. Akta IPN*
  4. straty.pl
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany dn. 04.12.1943 r.