Przyłuski

Imię
Nazwisko Przyłuski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek (Źródło 3)
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Książka pt."Historia jednego życia", H.T.Wyszyński, 2006
  2. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywał pod koniec 1943 roku.
  2. W Bazie Więźniów jest także Stanisław Przyłuski, być może to ta sama osoba.
  3. Źródło (3) nie podaje imienia lecz tak jak Źródło (2) podaje, że był sekretarzem komitetu PPR w Serocku.