Retkin Aleksy

Imię Aleksy
Nazwisko Retkin
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.02.1944
Data zwolnienia z Fortu III połowa marca 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzany o działalność komunistyczną
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony po ok. 5 tygodniach wobec braku dowodów
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.80
 2. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 262
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 4. Protokół nr I/58R Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nasielsku
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 100
 6. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 185
 8. Akta IPN GK 166/226 ("Zbrodnie popełnione przez hitlerowców w latach 1939-1945 na terenie powiatu Pułtusk")
Uwagi dodatkowe
 1. W źródle (3) M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, błędnie podano nazwisko pisząc Rekin
 2. W protokole nr I/58R Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nasielsku pojawia się osoba o nazwisku Retkin (nie jest wiadome czy chodzi o Aleksego czy Stanisława)
 3. W Forcie III przebywał z bratem Stanisławem. Źródło (8) podaje, że z Fortu III był zabierany na przesłuchania do siedziby gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim