Zakrzewski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Zakrzewski
Data urodzenia 23.05.1891
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Serock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim Władek
Data osadzenia w Forcie III 28.01.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Zmarł z wycieńczenia w czasie transportu z Fortu III Pomiechówek do obozu koncentracyjnego.
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji "PPR"
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.80, 81
 2. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 131.-132.
 3. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-430
 4. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 5. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 88
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 100
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 185
 8. Akta IPN GK 629/3247
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany w październiku 1943 r.
 2. Skierowany 31.03.1944 transportem zbiorowym do KL Mauthausen