Klin Jan

Imię Jan
Nazwisko Klin
Data urodzenia 04.04.1912
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Leon
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość Żyd
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany w ramach represji wobec osób narodowości żydowskiej (brał udział w napadach rabunkowych)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III W nocy z 13 na 14.10.1943 zbiegł z Fortu III Pomiechówek
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/2714, Akta w sprawie: Aleksander Łażewski
  2. IPN Sygn. akt S 59/02/Zn
  3. Akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/9128
  4. Akta IPN w Warszawie, S 59/02/Zn
Uwagi dodatkowe
  1. Według Akt w sprawie Aleksandra Łażewskiego zbiegł z Fortu III w grupie 9 osób
  2. Ukrywał się w domu u Pana Stanisława Graczyka z Kadłubowa, koło Płońska. Aresztowany 16 września 1943 r. wraz ze Stanisławem Graczykiem oraz Symcha Frostem.
Lista zbiegłych więźniów z Pomiechówka w nocy z 13 na 14 października 1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista zbiegłych więźniów z Pomiechówka w nocy z 13 na 14 października 1943 r.