Wojciechowski Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Wojciechowski
Data urodzenia 05.10.1919 (wg Źródła 1)
Miejsce urodzenia Wólka Lizigódź (koło Kutna)
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód mechanik, piekarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III 1943
Data śmierci 31.03.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono posiadanie i nie przekazanie informacji o dokonanym napadzie zbrojnym (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany w lesie w okolicach Gać (wg Źródła 1)
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 12.11.1943)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  2. www.straty.pl (odwołanie do: PCK i Źródła "KZ-Gedenkstätte Mauthausen")
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
  1. Źródła (2) i (3) podają też inne daty urodzenia: 10.05.1919, 17.01.1917
  2. Źródło (2) i (3) podają nr więźnia w KL Mauthasuen 39434
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)