Nobis Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Nobis
Data urodzenia 15.03.1888
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Warszawa (ul. Bednarska 27/9)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik fabryki, muzyk
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono posiadanie i nie przekazanie informacji o dokonanym napadzie zbrojnym (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany w lesie w okolicach Gać (wg Źródła 1)
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (skierowany 12.11.1943)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  2. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Archiwum Państwowego m.st. Warszawy)
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  5. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został zatrzymany podczas akcji masowych aresztowań we wsiach powiatu kampinoskiego z powodu podejrzenia o przynależność do Gwardii Ludowej
  2. W KL Mauthausen oznaczony nr 39417
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen