Kozyra Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Kozyra
Data urodzenia 29.01.1909
Miejsce urodzenia Główczyn (wg Źródła 1 - Glowczyn)
Miejsce zamieszkania Warszawa (ul. Witebska 5/35)
Imię ojca Stanisław
Imię matki Helena
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik fabryki
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III 11.1943
Data śmierci 07.05.1989
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono posiadanie i nie przekazanie informacji o dokonanym napadzie zbrojnym (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany w lesie w okolicach Gać (wg Źródła 1)
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen Gusen (wg Źródła 3 od 12.11.1943 do 01.05.1945 )
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  2. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
Uwagi dodatkowe
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)