Głowacki Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Głowacki
Data urodzenia 17.01.1920/1921
Miejsce urodzenia Wykowo
Miejsce zamieszkania Wykowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rybak
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.1943
Data zwolnienia z Fortu III 21.01.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o działalność konspiracyjną
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/1031
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 11.12.1943 r.
  2. Zwolniony 21.01.1944 r, ponieważ nie było dowodów przestępstwa.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2