Zarzycki Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Zarzycki
Data urodzenia 03.11.1908
Miejsce urodzenia Płock
Miejsce zamieszkania Gawarzec Dolny
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód nauczyciel Szkoły Powszechnej w Święcicach
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Obóz w Działdowie - trafił do obozu 04.02.1943
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.104
  3. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
  4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 121
  5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 198, 201
  6. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (F. Kruszewski, K. Pietrzak, Tajne nauczanie w latach 1939-1945, w: Dzieje Miasta Płońsk, pod red. A. Kociszewskiego, Ciechanów 1983, s. 151)
  7. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: Zeszyt Wspomnień nauczycieli i uczniów tajnego nauczania z terenu powiatu płońskiego w latach 1939-1945, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Płońsk, styczeń 2014)
Uwagi dodatkowe
  1. Żródło (2) podaje, że w 1940 roku został aresztowany i wywieziony do Pomiechówka.
Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)