Flur Jan

Imię Jan
Nazwisko Flur
Data urodzenia 28.01.1897
Miejsce urodzenia Wola-Mystkowska
Miejsce zamieszkania Wola-Mystkowska
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód ogrodnik
Pseudonim Sęp
Data osadzenia w Forcie III 05.1944
Data zwolnienia z Fortu III 07.1944
Data śmierci 18.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Stutthof
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 14.07.1944 r. KL Stutthof (nr więźnia 44 558)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK - komendant placówki AK w Woli Mystkowskiej
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  2. Akta IPN GK 629/12996 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  4. www.somianka.pl ("Turystycznym szlakiem… - Uczymy kochać i rozumieć Polskę")
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944 r.
  2. Źródło (2) podaje, że w Wielkanoc 1944 na terenie folwarku w Woli Mystkowskiej, gm. Somianka, pow. wyszkowski brał udział w ukryciu broni zrzuconej z samolotu.
  3. Źródło (2) podaje, że na posiedzeniu sądu doraźnego w dn. 19.06.1944 (miejsca nie podano) został skazany na śmierć. Wyrok przez powieszenie wykonano w KL Stutthof. Do KL Stutthof przybył transportem zbiorowym 14.07.1944.
Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów przybyłych do KL Stutthof

Głaz mieszczący się w pobliżu dawnej podchorążówki w Woli Mystkowskiej, upamiętniający tragiczny poranek 18.05.1944 i śmierć Jana Flura

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Głaz mieszczący się w pobliżu dawnej podchorążówki w Woli Mystkowskiej, upamiętniający tragiczny poranek 18.05.1944 i śmierć Jana Flura

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dokumentacja KL Stutthof - karta personalna

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Stutthof - karta personalna

Metryka zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Metryka zgonu