Zieliński Jerzy

Imię Jerzy
Nazwisko Zieliński
Data urodzenia 18.04.1907
Miejsce urodzenia Grodno
Miejsce zamieszkania Płońsk
Imię ojca Walerian
Imię matki Czesława
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość
Zawód urzędnik w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
Pseudonim Bliźniak
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III obóz w Działdowie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. AK - komendant placówki w Płońsku
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. "Płońska konspiracja patriotyczna 1939-1956" J.L.Żabowski, Wwa 2003, s.159-160
  2. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
  3. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
  4. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie był razem z bratem Bolesławem Zielińskim.
Jerzy Zieliński (pośrodku) ze szwagrami z lewej Ryszard Sroczyński, a z prawej  Wincenty Marczyński.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jerzy Zieliński (pośrodku) ze szwagrami z lewej Ryszard Sroczyński, a z prawej Wincenty Marczyński.

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)