Stelmach Jan

Imię Jan
Nazwisko Stelmach
Data urodzenia 01.01.1908 (wg Źródła 3 i 5)
Miejsce urodzenia Przęsławice (koło Kampinosu)
Miejsce zamieszkania Piaski Królewskie pow. sochaczew
Imię ojca Antoni
Imię matki Maria
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 08.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 06.07.1996
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono posiadanie i nie przekazanie informacji o dokonanym napadzie zbrojnym (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (od 01.11.1943 do 01.05.1945, nr więźnia 39429)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Izba Pamięci Szkoły Podstawowej w Pomiechówku
  2. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  3. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  4. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
  5. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
  6. www.straty.pl (odwołanie do: Archiwum IPN Akt Nowych Z.268)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany z Antonim Stelmachem (ojcem), więźniem Fortu III
  2. Źródło (3) podaje miejsce zamieszkania Przęsławice
  3. Źródło (4) i (6) podają datę urodzenia 02.02.1908
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Stelmach Jan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie