Pilitowski Hilary

Imię Hilary
Nazwisko Pilitowski
Data urodzenia 14.01.1909
Miejsce urodzenia Nowe Miasto
Miejsce zamieszkania Nowe Miasto, pow. płoński
Imię ojca Paweł
Imię matki Kazimiera
Stan cywilny żonaty (z Reginą)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód nauczyciel w szkole podstawowej w Nowym Mieście
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III dekonspiracja siatki Armii Krajowej w Nowym Mieście
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 31.03.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - żołnierz
 2. TON - członek
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
 1. "Płońska konspiracja patriotyczna 1939-1956" J.L.Żabowski, Wwa 2003, s.30-31
 2. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
 3. informacja od Pana Pawła Słupskiego
 4. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.105, 106
 5. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 127
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 148, 201, 202
 8. Kronika Parafii Nowe Miasto
 9. Akta IPN BU 2448/999 (Ankiety OK Warszawa ), s. 0013-0014, s. 0543-0544
 10. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (F. Kruszewski, K. Pietrzak, Tajne nauczanie w latach 1939-1945, w: Dzieje Miasta Płońsk, pod red. A. Kociszewskiego, Ciechanów 1983, s. 151)
 11. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (W. Grzebski, Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW) w powiecie płońskim i terenach przyległych w latach 1942-1956 w: Płońsk i Ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939-1945, praca zbiorowa pod red. W. Grzebskiego, Warszawa, Związek Żołnierzy NSZ 1998, s. 88-89)
 12. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: Zeszyt Wspomnień nauczycieli i uczniów tajnego nauczania z terenu powiatu płońskiego w latach 1939-1945, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Płońsk, styczeń 2014 )
 13. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007
 14. Akta gestapo w sprawie Kazimierza Antoszkiewicza (IPN GK 629/7856)
 15. Akta IPN GK 629/1365
 16. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
 17. Akta IPN GK 629/11025, 629/12433
 18. Akta IPN GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Autor ksiązki podaje, że aresztowania odbyły się w dwóch turach tj. 10.12.1942/23.02.1943.
 2. Aresztowany 25.02.1943 r. przez gestapo z placówki w Nowym Dworze z powodu przynależności do podziemia
 3. Miał pełnić funkcję szefa Referatu III (militarno-szkoleniowy) w placówce AK w Nowym Mieście. Złożono przeciwko niemu wstępny wniosek o areszt prewencyjny do RSHA w Berlinie
 4. Przebywał w więzieniu w Nowym Dworze Mazowieckim
 5. Źródło (10) podaje miejsce zamieszkania Gościmin; być może chodzi o inną osobę
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Zdjęcie z albumu nieznanego autora

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie z albumu nieznanego autora

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Oświadczenie z dn. 28.01.1977r., Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Koło Gminne w Nowym Mieście

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Oświadczenie z dn. 28.01.1977r., Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Koło Gminne w Nowym Mieście

Pilitowski Hilary

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie