Pniewska Jadwiga

Imię Jadwiga
Nazwisko Pniewska
Data urodzenia 01.02.1940
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Wincenty
Imię matki Anna
Stan cywilny panna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 01.06.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina i okolic
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
Uwagi dodatkowe
  1. po mężu Lipińska
  2. Źródło (2) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz"