Piotrowski Lucjan

Imię Lucjan
Nazwisko Piotrowski
Data urodzenia 13.04.1912
Miejsce urodzenia Sikorz
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Stanisław
Imię matki Anastazja
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód brukarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku (gdzie przebywał ok. 3 miesięcy)
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. KPP - sekretarz komórki w Sikórzu
 2. RRRCh -
 3. PPR -
 4. GL -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 374.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-405
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 7.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0608-0609
 8. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 660
 9. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 10. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 11. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 12. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 13. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r.
 14. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 15. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (7) podaje, że z Fortu III Pomiechówek został wywieziony na roboty przymusowe do III Rzeszy skąd nie powrócił.
 2. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku
 3. Źródło (8) podaje datę urodzenia 04.04.1912
 4. Źródło (8) podaje datę aresztowania 29.05.1943
 5. Źródło (10) podaje, że z Fortu III nie powrócił. Na wniosek żony Genowefy, 09.12.1955 r. została przeprowadzona sprawa uznania go za zmarłego.
Piotrowski Lucjan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Piotrowski Lucjan