Kołpaczyński Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Kołpaczyński
Data urodzenia 21.05.1933
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Adam
Imię matki Joanna
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 01.06.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina i okolic
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje jako miejsce uwięzienia "hitlerowski obóz"