Dudzińska Kazimiera

Imię Kazimiera
Nazwisko Dudzińska
Data urodzenia 25.07.1905
Miejsce urodzenia Leoncin
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 10.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżona o przemyt bydła
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  2. AIPN GK 629/5204 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 10.07.1943 r.
  2. Nazwisko panieńskie Potocka
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock