Borkowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Borkowski
Data urodzenia 18.07.1907
Miejsce urodzenia (Podlubi)
Miejsce zamieszkania Romany-Fuszki (pow. przasnyski)
Imię ojca
Imię matki Eugenia
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III co najmniej od 22.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III od 14.07.1944 KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. J. Chilicki, "Jan Chilicki. Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek. Stutthof", 2019
  2. AIPNGK sygn. akt GK 629/2971, akta Gestapo Stefana Lipko
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  4. AIPN GK 629/214 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  5. AIPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 22.04.1944 r.
Świadectwo wydane przez lekarza obozowego. Dokument pochodzi z akt osobowych Jana  Borkowskiego.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Imię matki / Data urodzenia

Świadectwo wydane przez lekarza obozowego. Dokument pochodzi z akt osobowych Jana Borkowskiego.