Borkowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Borkowski
Data urodzenia 18.07.1907
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki Eugenia
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. J. Chilicki, "Jan Chilicki. Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek. Stutthof", 2019
  2. AIPNGK sygn. akt GK 629/2971, akta Gestapo Stefana Lipko
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
Świadectwo wydane przez lekarza obozowego. Dokument pochodzi z akt osobowych Jana  Borkowskiego.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Imię matki / Data urodzenia

Świadectwo wydane przez lekarza obozowego. Dokument pochodzi z akt osobowych Jana Borkowskiego.