Załęcka vel Załęska Krystyna

Imię Krystyna
Nazwisko Załęcka vel Załęska
Data urodzenia 02.03.1928
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Konstanty
Imię matki Amelia
Stan cywilny panna
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 06.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III najprawdopodobniej wysiedlenie
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Informacja ze Związku kombatantów i osób represjonowanych w Sochocinie
  2. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych, Fundacja P-N Pojednanie)
Uwagi dodatkowe
  1. po mężu Arentowicz (Źródło 2 podaje nazwisko Załęska)
  2. Źródło (2) podaje jako miejsca uwięzienia "hitlerowski obóz" i obóz pracy wychowawczej AEL Działdowo