Pepcińska Janina

Imię Janina
Nazwisko Pepcińska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód siostra zakonna
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.60
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 87
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje wyłącznie imię i nazwisko. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku