Paprocki Michał

Imię Michał
Nazwisko Paprocki
Data urodzenia 29.09.1887
Miejsce urodzenia Serock
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim Zaga
Data osadzenia w Forcie III 24.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III sierpień 1943
Data śmierci 1964
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie płockie
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. KP RRRCh -
  2. PPR - PZPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.80
  2. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 100
  4. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 658
  5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 185
Uwagi dodatkowe
  1. Żródło (4) podaje datę aresztowania 24.07.1943
  2. Żródło (4) podaje, że został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy
  3. Źródło (5) podaje nazwisko Podowski