Orliński Jan

Imię Jan
Nazwisko Orliński
Data urodzenia 06.12.1911
Miejsce urodzenia Sikorz
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Stanisław
Imię matki Helena
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód brukarz
Pseudonim Janek
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. KZMP, KPP, KP PPR,GL - Członek Rewolucyjnych Rad Robotniczo-Chłopskich "Młot i Sierp",Członek PPR i GL.Członek Komitetu Okręgowego RRRCH w Płocku.Członek KO PPR,I sekretarz KM PPR w Płocku.
Miejsce pochówku kwatera główna na cmentarzu w Pomiechowie
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Orli%C5%84ski
 3. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 4. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 138., 139., 154., 374.
 5. https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_w_Pomiechowie
 6. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-399
 7. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 8.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0576-0577
 9. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 658
 10. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 11. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 12. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 13. K. Gorczewski, "Fort III w Pomiechówku. Tajemnice aresztu karno-śledczego", Broszura Towarzystwa Historycznego Pomiechówek
 14. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 15. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r.
 16. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
 17. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany w maju 1943 r.
Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Orliński Jan

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Orliński Jan