Nodzykowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Nodzykowski
Data urodzenia 24.04.1885
Miejsce urodzenia Kacice
Miejsce zamieszkania Kacice (pow.Pułtusk)
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód stolarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III kwiecień 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 23.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III podejrzany o działalność polityczną
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Pułtusku
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Mauthausen (29.11.1943 r.)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. zeznania innego więźnia - Wiktora Sordyla
  2. Lista transportowa do KL Mauthausen
  3. Akta IPN BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
  4. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
  5. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Więzień Wiktor Sordyl zeznał że był więziony w Forcie razem z dwoma Panami Nodzykowskimi: Nodzykowskim z Kacic i Nodzykowskim Józefem.
  2. Więźniem Fortu był również przedwojenny poseł na Sejm Józef Nodzykowski z Kacic
  3. Źródło (2) podaje imię drugiego Nodzykowskiego z Kacic - Stanisław.
  4. Źródło (5) podaje przyczynę aresztowania w dniu 12.02.1943 r. pod zarzutem podejrzenia o przynależność do organizacji konspiracyjnej i nielegalnego czytania "Biuletynu Informacyjnego"
  5. W KL Mauthausen miał numer obozowy 40159. Zmarł w obozie 23.04.1944 r.
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen - akt zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen - akt zgonu

Lista transportowa do KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista transportowa do KL Mauthausen