Michalski Michał

Imię Michał
Nazwisko Michalski
Data urodzenia 29.09.1887
Miejsce urodzenia Sochocin
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Jan
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty (Aleksandra)
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 31.05.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III w Pomiechówku - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z obozu w Działdowie (trafił do obozu 06.04.1943)
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Akta Gestapo, sygn.akt IPN 629/279
  2. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, str. 36
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  4. A. Kociszewski, Dzieje Sochocina i dawnego powiatu sąchockiego, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1985
  5. akta IPN, sygn. GK 629/3603
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (4) podaje imię Michał; najprawdopodobniej chodzi o tę samą osobę
  2. Aresztowany 10.03.1943 r.
  3. w 1941 r. wysiedlony z Sochocina do Pomiechówka. Stracił cały majątek.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista więźniów skazanych na śmierć i zamordowanych 31.05.1943 r. (z akt Gestapo)