Miaśkiewicz vel Miaskiewicz Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Miaśkiewicz vel Miaskiewicz
Data urodzenia 10.03.1904
Miejsce urodzenia Dzierżąnia
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca Józef
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód mechanik samochodowy
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.78
 2. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 113
 3. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 139., 154., 374.
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-396
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 6. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 655
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 8. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 9. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (6) podaję datę urodzenia 10.03.1906r.
 2. Źródło (6) podaje że w jego mieszkaniu mieścił się punkt kontaktowy Okręgu Płockiego z kierownictwem PPR Obwodu Łódzkiego. Aresztowany 20.04.1943r.
 3. Źródło (8) raz podaje nazwisko Miaskiewicz a raz Miaśkiewicz.