Makowski Jan

Imię Jan
Nazwisko Makowski
Data urodzenia 16.04.1924
Miejsce urodzenia Zamość
Miejsce zamieszkania wieś Zamość
Imię ojca Władysław
Imię matki Helena
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III 21.10.1943
Data śmierci 05.10.2005
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.71, 118, 120, 124, 129
  2. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
  3. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 121
  4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 94, 95, 130, 131, 134, 138
  5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 132, 133, 213, 214, 216, 221, 226,
  6. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  7. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 508982)
  8. www.straty.pl (odwołanie do: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych, K0676506)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywał z bratem - Józefem Makowskim zamordowanym w Forcie III Pomiechówek
  2. Źródło (5) wskazuje miejsce urodzenia: Zamoście
Jan Makowski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jan Makowski