Święcka Janina

Imię Janina
Nazwisko Święcka
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki Franciszka
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 5/6 marca 1941
Data zwolnienia z Fortu III koniec czerwca 1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie Sochocina i okolic
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III wypuszczona z Fortu razem z innymi
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od córki
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywała z mężem Czesławem Święckim, dziećmi: Józefem, Stefanem i Teresą (po mężu Ślubowska) oraz matką Franciszką Szymańską. W czasie pobytu w Forcie byli wywiezieni do AEL Soldau i przywiezieni po kilkunastu dniach ponownie do Fortu, skąd po 2 dniach wypuszczeni.
  2. z domu Szymańska