Makiełkowski Eustach

Imię Eustach
Nazwisko Makiełkowski
Data urodzenia 10.09.1909
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Serock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód drugi sekretarz Komitetu Dzielnicowego PPR w Pułtusku, oficer wywiadu Dzielnicy Pułtusk
Pseudonim adwokat
Data osadzenia w Forcie III 01.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PPR w Serocku - zastępca sekretarza
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.80
 2. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 130., 132.
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 258
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-390
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 6. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 88
 7. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 100
 8.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0511-0512
 9. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 184, 185
 10. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe