Horwat Iwan

Imię Iwan
Nazwisko Horwat
Data urodzenia 8.09.1915
Miejsce urodzenia Pistrialowo
Miejsce zamieszkania Hannower
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie grekokatolickie
Narodowość ukraińska
Zawód pracownik montażu
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 11.1943
Data zwolnienia z Fortu III 17.03.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III naruszenie umowy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 14.11.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2