Lewandowski Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Lewandowski
Data urodzenia 12.12.1907
Miejsce urodzenia Lasocin
Miejsce zamieszkania Archutówek, pow.płocki
Imię ojca Adam
Imię matki Maria
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód maszynista
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 13.12.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. GL - żołnierz
 2. PPR -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 112, 113.
 2. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 139., 374.
 3. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-386
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 99
 5. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 6. Okręg Płocki 1942-1945, Warszawski Komitet Woj. PZPR, Warszawa 1974, s. 651
 7. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0498-0499
 8. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
 9. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182
 10. Archiwum Akt Nowych w Warszawie - Zbiór Centralnego Archiwum Komitetu Zjednoczonej Partii Robotniczej sygn. 214 "Niemieckie władze okupacyjne 1939-1944", część /IX/3, mf.2536/6
 11. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 12. J. Ptasiński, Na północ od Warszawy - Szkice z dziejów ruchu oporu 1939-1945, Warszawa 1984, s. 130
 13. akta IPN, sygn. GK 629/12996
 14. J.B. Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Wydawnictwo MON, Warszawa 1971
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (2,5,6) podaje datę urodzenia 12.10.1907r.
 2. Źródło (6) podaje, że został aresztowany w lipcu 1943r.
 3. Źródło (7) podaje datę urodzenia 1902 oraz miejsce zamieszkania Radzymin.
 4. Źródło (7) podaje, że od momentu osadzenia w Forcie III Pomiechówek ślad o nim zaginął. Być może było kilka osób o tym samym imieniu i nazwisku
 5. Wraz z nim zostali aresztowani i osadzeni w Forcie III: Edward Gajkowski (mąż siostry Józefy), Czesław Lewandowski (brat rodzony) i Teofila Białecka (siostra rodzona)
 6. Źródło (11) podaje datę i miejsce urodzenia: 12.10.1907 Lasocin
 7. Źródło (12) podaje, że został skazany na karę śmierci za przywództwo w GL i udział w kwietniu i maju 1943 r. w 6 napadach zbrojnych.
 8. Aresztowany 12.06.1943 r.
 9. W bazie więźniów widnieją dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku.
 10. Źródło (14) podaje, że był dowódcą odziału partyzanckiego zorganizowanego przez Jana Wilczyńskiego, dowódcy okręgu (więźnia Fortu)
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Zdjęcie Franciszka Lewandowskiego z rodziną

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Franciszka Lewandowskiego z rodziną

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.